Cases

Case: Financiering via informals

Onze klant heeft de afgelopen jaren met eigen middelen geïnvesteerd in de ontwikkeling van hard- en software voor laboratorium meetapparatuur. Echter als gevolg van de groei is meer werkkapitaal nodig voor verdere omzetgroei en is er onvoldoende geld beschikbaar voor de investering in embedded software (IP).

De bank is gevraagd of zij wil financieren, maar heeft geen interesse omdat het eigen vermogen onvoldoende is en er nog maar één jaar winst is gemaakt. Waar de bank geen rekening mee houdt, is dat alle investeringen van de afgelopen jaren uit het familiekapitaal van de ondernemer zijn gefinancierd. Met een achterstelling op deze leningen verbetert het garantievermogen tot 90%. De omzet bij het bedrijf komt grotendeels uit de verhuur apparatuur en software-abonnementen. Dat is een jaarlijks terugkerende inkomstenstroom, dus is ook voorspelbaar hoe de omzet zich de komende jaren gaat ontwikkelen.

De ondernemer heeft een bedrijfspresentatie gemaakt en wij hebben de jaarrekeningen van de groep beoordeeld. Met ons positief advies hebben wij een viertal (oud) ondernemers met voldoende liquide middelen uit ons netwerk benaderd met de vraag of zij ook positief zijn over de businesscase en het managementteam. Binnen enkele weken hebben zij besloten om gezamenlijk het gevraagde bedrag op tafel te leggen.

We hebben de leningovereenkomsten opgesteld en de deal is beklonken tijdens een bedrijfsbezoek. De leninggevers waren net als wij erg enthousiast over deze casus.

Case: Financiering en fusiebegeleiding e-commerce bedrijf

Onze klant betreft twee ondernemers actief in e-commerce. Behalve de twee ondernemers was er ook nog een derde aandeelhouder. We hebben ze in eerste instantie geholpen met uitbreiding van de kredietfaciliteit en toen dat een jaar later niet genoeg was, hebben we een vervolgfinanciering geregeld. Daarvoor hebben we een oud-ondernemer benaderd die bereid was €300.000 beschikbaar te stellen voor de groeiplannen van onze klant.

Weer een jaar later wilde de bank geen extra krediet meer verstrekken. De voorraden waren hoger en de winst was minder dan begroot. Dus zijn we op zoek gegaan naar alternatieve oplossingen. In overleg met de aandeelhouders is de derde aandeelhouder uitgestapt om zo ruimte te kunnen maken voor de twee andere aandeelhouders om een fusie aan te gaan met een branchegenoot. Vanuit beide kanten is positief gereageerd op een fusie en is het onderhandelingsproces opgestart. Onze klant heeft de marktkennis en kan groei realiseren en de andere partij beschikt over de liquide middelen. Een bank is er niet aan te pas gekomen.

Vanaf het eerste moment hebben wij de ondernemers begeleid en toen er een deal was over de waardering van beide bedrijven, zijn wij gaan onderhandelen over de fusievoorwaarden, samenstelling directieteam en de aandeelhoudersovereenkomst. Alle afspraken zijn vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst en bijlagen.

Onze klant groeit jaarlijks in omzet en organisatie. Van de nieuwe aandeelhouder krijgen zij de ruimte om hun eigen beslissingen te nemen.