Investeren

Wij bieden de mogelijkheid om op basis van uw investeringsprofiel een match te maken met een interessante en passende MKB-onderneming.

Wat wil een investeerder?

(Oud) ondernemers die zijn geïnteresseerd in het financieren van andere ondernemers, hebben vaak niet de tijd of de mogelijkheden om op zoek te gaan naar succesvolle bedrijven die willen groeien. Ook is er meestal behoefte aan advies bij de keuze hoe de financiering wordt verstrekt.

Sommigen willen het risico beperken en gaat uit van volledige terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal aan het einde van de looptijd. Ook tijdens de looptijd van de lening willen zij geen zorgen hebt. Een logische keuze is het verstrekken van leningen waarbij een eerste of tweede hypotheekrecht wordt gevestigd. Hiermee wordt de inbreng beschermd.

Anderen zijn bereid om meer risico te nemen, mits er een voldoende risico-opslag en upside-potentie in de financiering kan worden opgenomen. Een achtergestelde lening of aandelenparticipatie ligt dan meer voor de hand.

In alle gevallen wordt waarde gehecht aan transparantie en het opbouwen van vertrouwen in de ondernemers met wie zaken wordt gedaan. De geloofwaardigheid van de businesscase en een gezonde (toekomstige) cashflow zijn cruciaal bij het beoordelen van de casus.

Vaak is het mogelijk om een actieve adviesrol te vervullen gedurende de looptijd van de financiering. Ondernemers maken graag gebruik maken van uw ervaring als (oud) ondernemer. Het is een win-winsituatie waarbij uw (financiële) expertise samengaat met de ambities van ondernemers om te groeien.

Wat wij doen

Ogen en oren

Wij houden onze ogen en oren open en zoeken succesvolle ondernemers die willen groeien met hun bedrijf, een aantoonbaar goede businesscase hebben en vertrouwen uitstralen. Niet alleen met klinkende resultaten maar ook als persoon. Hij of zij zal er alles aan doen om het vertrouwen te behouden.

Juiste match

Wij hechten veel belang aan een goede match tussen investeerder en onderneming. Als wij inschatten dat er geen match is tussen de ondernemer en de financierende partij, dan zullen we niet proberen om toch tot een deal te komen.

Volledig inzicht

Wij besteden uiterste zorg aan de informatie die beschikbaar wordt gesteld over de onderneming ten aanzien van het ondernemingsplan, de kredietwaardigheid, de risicoclassificatie en andere gegevens die van belang kunnen zijn voor het beoordelen of een investering verantwoord is.

Haalbaarheid

Bij Capital Partners Brabant kunt u rekenen op goed gescreende en geanalyseerde investeringsdoelen, kwalitatief rendement. Wij checken en beoordelen de haalbaarheid van de groeiplannen en bespreken dit met de betrokkenen.

Risico

Bij leningen is onze ervaring dat in vrijwel alle gevallen wordt terugbetaald. Mochten er vertragingen zijn, dan zoeken wij uit of er problemen zijn of dat de periodieke overboeking van rente en/of aflossing per ongeluk niet heeft plaatsgevonden. Participaties kunnen meer risicovol zijn, maar de goede screening vooraf voorkomt meestal onaangename verrassingen.

Overeenkomsten

Wij regelen aandelen- en leningovereenkomsten. Wij zorgen ervoor dat een notaris de hypotheekakte opstelt of eventuele andere zekerheden vestigt. Ook zorgen we ervoor dat de financiering wordt uitbetaald, vaak via de notaris.

Investeren?

Je bent als investeerder op zoek naar interessante proposities die passen binnen je profiel. Maar hoe vind ik die proposities en kom ik erachter of er een potentiële match is?