Services

Wij ondersteunen bij het beoordelen van financieringsaanvragen, het verstrekken van kredieten en het beheer van de lopende portefeuille.

Financiële partijen, zoals investeringsfondsen, family offices en kredietunies, die behoefte hebben aan extra ondersteuning, kunnen bij ons terecht. Die extra ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit het beoordelen van financieringsvraagstukken of het uitvoeren van operationele (beheers)taken met betrekking tot de lopende financieringsportefeuille. Afhankelijk van de behoefte leveren wij services op maat.

Eén van de partijen waarvoor wij diensten verlenen is Kredietunie Brabant (www.kredietuniebrabant.nl). Concreet ondersteunen wij bij het beoordelen van financieringsaanvragen, het verstrekken van kredieten en het beheer van de lopende portefeuille.

Services op maat

Het beoordelen van financieringsaanvragen

Het beoordelen van financieringsaanvragen begint met beoordelen van de ondernemer en zijn businesscase. Hoe geloofwaardig is de ondernemer, wat is zijn/haar track record, hoe overtuigend is de businesscase en wordt er voldoende cash flow gegenereerd om financiering te kunnen betalen? Hiervoor doen we desk research, maar we spreken ook met de ondernemer zelf. Natuurlijk wordt ook gekeken naar de financiële positie van de onderneming en resultaten van de afgelopen jaren. Welke risico’s komen hieruit naar voren? Voor opdrachtgevers brengen wij dit in kaart, zodat een afgewogen besluit kan worden genomen of de financiering wordt verstrekt.

Het verstrekken van kredieten

Bij het daadwerkelijk verstrekken van kredieten komt heel wat kijken. De financieringsovereenkomst moet worden opgemaakt, eventuele zekerheden moeten worden gevestigd en uiteindelijk moet het geld worden betaald. In veel gevallen is een notaris betrokken. Wij regelen het hele traject voor opdrachtgevers, zodat die volledig worden ontzorgd.

Beheer van de lopende portefeuille

Een portefeuille met financieringen moet actief worden beheerd. Dat begint met het monitoren of rente- en aflossingsverplichtingen worden nagekomen. Soms treden achterstanden op, die wellicht als incidenten kunnen worden afgedaan, maar in andere gevallen een meer fundamentele oorzaak hebben. Er zijn situaties waarin financieringen moeten worden geherstructureerd of in een bijzonder beheer situatie terecht komen. Wij kunnen het beheer van een lopende portefeuille overnemen of naar behoefte deeltaken uitvoeren.

Benieuwd naar de manier waarop wij uw organisatie kunnen ondersteunen en ontzorgen?